Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

VOUCHER o wartości do 8.950.00 PLN

Wykupiony VOUCHER za 1.000,00 pln gwarantuje rezerwację miejsca oraz gwarantuje max. zniżkę w wysokości do 8.950.00 pln dla dwóch pierwszych osób w grupie lub zniżkę do 6.950,00 pln dla 4 kolejnych osób w grupie w edycjach Szkoły Coachów Prosperity realizowanych w 2024r.
LIMIT MIEJSC w PROMOCJI. 
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 • Dla 2 pierwszych osób w grupie wysokość zniżki do 8.950,00 pln i nie łączy się z innymi zniżkami.
 • Dla 4 kolejnych osób w grupie wysokość zniżki do 6.950,00 pln i nie łączy się z innymi zniżkami
 • Po wykupieniu VOUCHERa Kandydat / Kandydatka  jest umówiony/ umówiona na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Wykupiony VOUCHER nie gwarantuje automatycznego uczestnictwa w Szkole Coachów Prosperity. Każdy Kandydat / Kandydatka musi przejść procedurę zapisów łącznie z rozmową kwalifikacyjną.
 • W przypadku zakwalifikowania Kandydata / Kandydatki wpłacona kwota za voucher zostanie zaliczona na poczet opłaty za program. 
 • W przypadku rezygnacji z programu Kandydata – Kandydatki, który został/a zakwalifikowany/a wpłacona kwota za voucher nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku niezakwalifikowania Kandydata – Kandydatki wpłacona kwota za voucher zostanie zwrócona.
 • O wpisaniu na listę uczestników  decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Ilość miejsc w edycji jest limitowana.
 • Opłata za udział w programie, uwzględniająca przyznane przywileje, powinna być wniesiona najpóźniej do 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. Kolejność wpłaty decyduje o utrzymaniu lub utracie przyznanych rabatów. Brak opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
 • Pisemna rezygnacja z udziału w programie w terminie do 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć daje możliwość uczestnikowi ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 1500,00 pln lub uczestnictwo w innej edycji w ciągu kolejnych 12 miesięcy z zachowaniem przyznanych przywilejów i rabatów.
 • Pisemna rezygnacja z udziału w programie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć daje możliwość uczestnikowi ubiegania się o zwrot 10% wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 1500,00 pln oraz możliwość uczestnictwa w innej edycji w ciągu kolejnych 12 miesięcy z zachowaniem przyznanych przywilejów i rabatów.
 • Brak pisemnej rezygnacji z udziału w programie lub rezygnacja później niż do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć daje możliwość uczestnictwa w innej edycji w ciągu kolejnych 12 miesięcy – w ramach wolnych miejsc – z zachowaniem przyznanych przywilejów i rabatów, natomiast wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Pisemną rezygnację z udziału w programie należy przesłać na adres: pc@prosperitycoaching.pl lub ab@prosperitycoaching.pl
 • Oferta limitowana – tylko 2 miejsca objęte max. promocją!
 • Po wyczerpaniu miejsc w promocji będą jedynie miejsca w pełnej cenie.
 • Liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.

Pośpiesz się i zyskaj do 8.950,00 pln

Zapraszamy

Szkoła Coachów Prosperity – program

Sprawdź też

Szkoła Coachów Prosperity

SZKOŁA COACHINGU NOWEJ GENERACJI DAJEMY LUDZIOM SKRZYDŁA… Jesteśmy butikową firmą szkoleniową. Specjalizujemy się w pracy …