Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Idea Świadomości 360°

 "Potrzebujemy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie" Mahatma Gandhi

Współcześnie coaching i umiejętności coachingowe stanowią naturalną składową relacji między ludźmi.

Świadomości 360° pozwala na celowe kształtowanie własnego życia. To świadomość pozwala na usunięcie blokad i oporu przed tym byś był tym, kim chcesz być, robił to, czego pragniesz i posiadał to, czego chcesz.

My wierzymy w świat, w którym podstawowe umiejętności i podejście coachingowe są powszechnie wykorzystywane – nie tylko przez Coachów, ale przez wszystkich i chcemy mieć w tym dziele swój wkład.
Chcemy pozostawić świat lepszym.

U podstaw Świadomości 360° leży wizja świata i ludzi gdzie zasady spełnienia, harmonii i szacunku do siebie, do innych ludzi i do otaczającego nas świata stają się normą.

Chcemy uczestniczyć w budowaniu świata ciekawości, zadziwiania, słuchania i intuicji, w którym, każdy miałby śmiałą wizję siebie i swojego spełnionego życia. Świadomość, że spełnienie nie jest czymś, co kiedyś się zdarzy niektórym ludziom, gdy będą sławni i bogaci, lecz jest dostępna w każdej chwili dla nas jeżeli wybieramy uczenie się i rozwój – powinna towarzyszyć nam od dziecka.

Naszą Ideę Świadomości 360° chcemy przekształcić w ruch społeczny, który będzie propagował coaching jako formę komunikacji w której najważniejsze to wzajemny szacunek, otwarte słuchanie i zaangażowanie.
W tym kontekście coaching dla nas jest czymś więcej niż nową profesją.
TO STYL BYCIA i ŻYCIA!

Na świecie już wielu mądrych ludzi i organizacji realizuje ideę świadomości poprzez swoje programy i działania. My jesteśmy autorami nazwy ŚWIADOMOŚĆ 360° i definiujemy jako bardzo skuteczną metodę poszerzania percepcji i budowania jakościowego, spełnionego życia – życia prosperity.

Sukces coachingu jako stylu porozumiewania się jest odzwierciedleniem zmiany w świadomości społecznej, a nie pomysłem marketingowym. Wyłonił się jako odpowiedź na najgłębsze pragnienia ludzkiej społeczności – życia zgodnie ze swoimi wartościami i prawem do dokonywania wyborów.

Zapraszamy do współpracy

Sprawdź też

O nas

NASZĄ MISJĄ JEST INSPIROWANIE DOBRYCH ZMIAN i WSPIERANIE LUDZI W OSIĄGANIU STANU PROSPERITY WE WSZYSTKICH …