Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Executive & Business Coaching

„Zmieniając siebie, zmieniasz świat”

291e6b3d33e5bd001d5e9ffbc923cbd0612ddc8fExecutive & Business Coaching to znakomite wsparcie dla menedżerów w procesie rozwoju i pełnienia funkcji menedżerskich.

 

Praca odbywa się w formie indywidualnych spotkań i koncentruje się na realizacji celów wyznaczonych przez Klienta.

W modelu Executive & Business ProsperityCoaching® istotnym elementem jest wsparcie w uzyskaniu balansu między wszystkimi ważnymi sferami życia menedżera.

Cel ten jest realizowany poprzez zindywidualizowane podejście, adresowane tylko do tego konkretnego Klienta przy zastosowaniu skutecznych metod pobudzających autorefleksję w pełnej zaufania niedyrektywnej relacji z doświadczonym coachem.

Sesje indywidualne prowadzone są przez doświadczonego Eksperta coachingu nowej generacji z dwudziestoletnią praktyką / ponad 11.000 godzin / w prowadzeniu: executive coachingu, business coachingu, life coachingu, art. coachingu, shadow coachingu, VIP coachingu, pracującego metodą ProsperityCoaching® w wysokich standardach biznesowych i etycznych.

Korzyści z Executive & Business Coachingu odnosi zarówno menedżer, jego podwładni i przełożeni, tym samym cała organizacja.
Coach inspiruje Klienta do rozwoju, wspiera i zachęca do patrzenia z różnych perspektyw.

Menedżer, który sam doświadcza korzyści wynikających ze wsparcia innej osoby /coacha /, sam chętnie stosuje w swojej pracy styl coachingowy.

Zapraszamy
Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Sprawdź też

POGOTOWIE COACHINGOWE

  To wsparcie dla tych, którzy są w kryzysowej sytuacji i utknęli w ciężkich myślach, …