Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Coach Prosperity


ProsperityCoach®
 to osoba  o wyspecjalizowanych umiejętnościach pracy z ludźmi,  po wielu miesiącach szkolenia o wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, pracująca w wysokich standardach etycznych i biznesowych. Prosperity Coach jest Człowiekiem Prosperity.

To wspaniały człowiek, to ktoś, kto sprawia, że inni zaczynają zdawać sobie sprawę ze swojej wartości.
Z każdego, z kim ma do czynienia, potrafi wydobyć wszystko co najlepsze.


Emocjonalnie Inteligentny Coach

Aby stać się naprawdę skutecznym coachem, trzeba wykazywać wysoki poziom inteligencji emocjonalnej połączony z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu coachingu.
Takie połączenie sprawia, że osoba staje się coachem IE – prawdziwym coachem, który pomaga innym zmienić się i osiągać wyższą wydajność działań.

Sprawdź też

O Prosperity

PROSPERITY: DOBROSTAN, HARMONIA, POMYŚLNOŚĆ, OBFITOŚĆ, PEŁNIA, DOBROBYT, SZCZĘŚCIE, JAKOŚĆ ŻYCIA, POWODZENIE, PROSPEROWANIE …     Definiujemy …