Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Autoprezentacja

czyli jak skutecznie prezentować siebie i swoją wiedzę.

Kiedy: , szkolenie jednodniowe – 8 godzin 10.00–18.00,
Gdzie:  Warszawa

Cel szkolenia:
– budowanie pozytywnego wizerunku,
– poznanie zasad skutecznej autoprezentacji,
– odkrycie i stworzenie indywidualnego stylu autoprezentacji.

W programie m.in.:
• rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym,
• autoprezentacja i jej znaczenie w tworzeniu pozytywnego wizerunku,
• psychologiczne aspekty autoprezentacji,
• wywieranie wrażenia na innych poprzez autoprezentację,
• pierwsze wrażenie i jego konsekwencje w budowaniu relacji z innymi,
• gesty, słowa, głos, postawa, ubiór, otoczenie jako ważne elementy osobistego wizerunku,
• techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej  i ich znaczenie w kreowaniu wizerunku,
• zasady savoir-vivre,
• zasady i techniki Prosperity wspierające pozytywna komunikację,
• stworzenie i dopasowanie własnego wizerunku do roli zawodowej,
• opracowanie indywidualnego planu tworzenia wizerunku atrakcyjnej, towarzysko i zawodowo, osobowości.

Korzyści dla uczestników:
• praktyczna wiedza do natychmiastowego wykorzystania w każdym środowisku,
• poznanie zasad i technik skutecznej autoprezentacji,
• zwiększenie świadomości i pewności siebie,
• nabycie kompetencji kreowania pożądanego wizerunku,
• opracowanie indywidualnego planu działania w celu zbudowania profesjonalnego wizerunku zgodnego z osobowością i temperamentem,
• zwiększenie poczucia kompetencji i satysfakcji,
Nasze kursy i treningi to praktyczne zajęcia warsztatowo – ćwiczeniowe prowadzone przez doświadczonych trenerów niezwykle skutecznymi metodami.

Inwestycja:  490,00 zł.(btto)
Ilość uczestników:  do 20 osób
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Cena obejmuje:
• profesjonalne szkolenie,
• materiały szkoleniowe do natychmiastowego wykorzystania,
• luksusowe sale szkoleniowe,

Zapraszamy.
Zespół Szkoleniowy Instytutu Prosperity

Zapisz się na listę osób zainteresowanych szkoleniem.

Sprawdź też

Przebudzenie Kobiecej MOCY